De bouw van een torengebouw type « Dubai » van 24 verdiepingen
op de zeedijk te Nieuwpoort!
Neen!

 

Publiciteitsborden aan de gevels van de laatste 5 typische huizen tussen de kerk en Oostduinkerke op de Nieuwpoortse zeedijk tonen andere projecten van de bouwpromotor, met veel groen en volledig geïntegreerd in de omgeving, maar laten niet vermoeden dat men onderhandelt om op die plaats een woontoren van 24 verdiepingen te bouwen, met appartementen tot 300 m2 oppervlakte en garage onder de zeedijk.

 

Is men verplicht om een dergelijk faraonisch project te creëren om de aankoop van de woningen te laten renderen? Hoe verklaart men anders een zo uit de band springend gebouw op de zeedijk? Hoe kan de gemeente, provincie of regio een dergelijk project goedkeuren ?

Het gebouw past totaal niet in het geheel van de zeedijk, zodat men niet kan geloven dat men daarover onderhandelt

Een torengebouw van 24 verdiepingen ... en wat zijn de gevolgen ?

Een aanzet voor nog meer en nog hogere gebouwen?
Als men dergelijk project toestaat, effent dit de weg voor nog meer van die torens langsheen de kustlijn.

Wordt de Belgische kust het nieuwe Dubai ? Willen wij dat langs onze kust?
Als men de bouwlijn van de kust wil onderbreken, bouwen we dan niet beter lager en meer authentiek ofwel de vroegere mooie huizen bewaren?

Lees het Trends artikel : Torens aan de kust? Een superidee

Hoe esthetisch ?

Het torenproject waarover men momenteel onderhandelt (24 verdiepingen of 3xzo hoog als de bestaande gebouwen) past helemaal niet in de bestaande omgeving.

Hoe komt men op een dergelijk idee?

Respect voor de bouwnormen?

Een soortgelijk project werd nog nooit in Nieuwpoort uitgevoerd en beantwoordt niet aan de urbanisatievoorschriften. Het project eist een wijziging van het sectorplan en een aanpassing van het Ruimetlijk Uitvoeringsplan (RUP)!

Lees het HLN artikel.  & De Standaard artikel

Parkeren ?
De Nieuwpoortse dijk werd recentelijk met succes vernieuwd. Indien er zo veel appartementen bijkomen, moet men zijn toevlucht nemen tot parkeren onder de zeedijk. Hoelang zal de dijk opnieuw open liggen om die garages te realiseren ?

 

Grote schaduwzone op de dijk en het strand ?
Een dergelijk torengebouw werpt een enorm lange schaduw af op het strand en de zeedijk. Zeker inde tussenseizoenen zal er niet veel zonne-uren meer te rapen vallen.

Veiligheid ?
Kan men een dergelijk hoog gebouw nog veilig houden ? Recent nog viel er een dode te betreuren door het omwaaien van een torenkraan op 50 m van de toekomstige bouwwerf. Lees het HLN artikel 

Omwonende eigenaars benadeeld ?
Niet alleen zal men rond een dergelijke grote werf een paar jaar hinder ondervinden, daarenboven zullen de eigenaars errond hun vastgoed in waarde zien verminderen. Lees het Trends artikel.

Wat zal een appartement naast een dergelijke toren nog waard zijn? Hoeveel mensen in de Albert 1 laan en in de Franslaan verliezen hun zicht op zee ? Voor hoeveel mensen zal de zon vele uurtjes minder of niet meer schijnen ?

Bouwvergunning ?

Laat ons niet wachten op de bouwaanvraag maar laat er ons samen tegen aangaan, om te verhinderen dat Nieuwpoort en de Belgische Kust de speelbal worden van het geldgewin en de luxe, ten koste van het gezond verstand.

Teken de petitie en deel ze rond, zodanig dat het torengebouw wordt vervangen door gebouwen op mensenmaat.

De pers schrijft over ons:

Lees het HLN artikel (14 september 2018)

Lees het Nieuwsblad artikel (14 september 2018)

Lees het Nieuwsblad artikel (september 2018)

Lees het westhoek artikel (september 2018)

Lees het HLN artikel (augustus 2018)

"Ruim 2000 mensen ondertekenden de petitie en nu heeft ook het stadsbestuur een duidelijk standpunt ingenomen.  De toren komt er niet."

"Er komt dan toch geen 75 meter hoge woontoren op de zeedijk van Nieuwpoort. “Wij zullen daar geen vergunning voor afleveren”, bevestigt burgemeester Geert Vanden Broucke." (Nieuwsblad)

We hebben begrip voor de klachten. Zo’n groot project komt er niet in onze stad . Een nieuw project kan wel als het maximum negen bouwlagen hoog is zoals de andere appartementen langs de Zeedijk.”(HLN)

Reageer !

Help ons om de bouw van deze toren (24 verdiepingen - 3x de hoogte van de kustgebouwen) te verhinderen, welke op de plaats van de 5 laatste huizen op de dijk zou komen.
Deze petitie zal worden overgemaakt aan het Stadsbestuur, de Provincie en het Vlaamse Gewest.

Volg ons op facebook en vraag Uw vrienden om ons te "liken".

Bent U benadeeld door dit project, sluit U aan bij onze actie. 

Samen staan we sterker"

Waarom deze site?

Deze site werd ontworpen om zoveel mogelijk mensen te informeren omtrent de onderhandelingen om de bouw van de toren tegen te houden en te verhinderen. 
De site moet het indienen van onze petitie ondersteunen die we bij het Stadsbestuur, de Provincie en het Vlaams gewest zullen indienen.
Deze zou de gedupeerde eigenaars ook de kans geven om zicht te verenigen.

 Voel je zich benadeeld door dit project?Steun ons

Voelt U zich benadeeld door dit project? Reageer en steun ons.  Samen staan we sterker.

Vul dit formulier in (naam, voornaam, telefoon of GSM, adres in Nieuwpoort en taal) en blijf op de hoogte van onze acties.

Bedankt voor de bericht